Let's Catch Freedom #33: Hayek Day 2014

8. maj 2014, 

Sputnik World Cafe, Slovenia

Admission was free for all participants.

Klasično liberalni mislec Friedrich August von Hayek se je rodil 8. maja 1899 v ugledni meščanski družini na Dunaju. Leta 1921 je na dunajski univerzi doktoriral iz prava, leta 1923 pa iz ekonomije. Leta 1974 je Hayek za svoje raziskovalno delo na področju teorije denarja in gospodarskih ciklusov ter za raziskovanje prepletenosti ekonomskih, družbenih in institucionalnih pojavov prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo. Med pomembnejša njegova dela sodita Pot v hlapčevstvo (1944) in Ustava za svobodo (1966). Umrl je 23. marca 1992 v Freiburgu v Nemčiji.


Ob Hayekovem dnevu 2014 je Svetilnik organiziral okroglo mizo na temo »Slovenija na poti hlapčevstva«, kjer sta ustavni sodnik Jan Zobec in ekonomist mag. Bernard Brščič razpravljala o razmerju med svobodo posameznika in tiranijo države ter iskala odgovore na vprašanja:

Okroglo mizo je povezoval Svetilnikov mladi raziskovalec Alen Alexander Klarić.


Vstop je bil prost.


Svetilnik annually commemorates the birthdays of great thinkers who have influenced libertarian philosophy.